How to Use Banana Peels Banana peels are as useful as the banana...

How to Use Banana Peels Banana peels are as useful as the banana. They contain antifungal, antibiotic and enzymatic properties that can be put to good use. Plus they're moist and they're nutritious.

Edit Steps Image titled Use Banana Peels Step 11 Use them to polish your shoes. Rub the peel over your shoes. They'll also polish your silverware. Image titled Use Banana Peels Step 22 Feed them to your worm farm. Worms love them. Image titled Use Banana Peels Step 33 Use them to fertilize plants. Place peel in a large jar, cover with water and water plants. Keep adding water to maintain the fertilizer. Image titled Use Banana Peels Step 44 Rub them over your teeth to whiten them. Use the white side on your teeth. Image titled Use Banana Peels Step 55 Use them to make a face mask. Banana peel contains enzymes to help condition your skin. Image titled Use Banana Peels Step 66 Chop them into small pieces and stick under rosebushes as an aphid deterrent. Dead or dried peels can also be used. Image titled Use Banana Peels Step 77 Place banana peels over your mosquito or ant bites, small scratches or poison ivy rash. The pain will be eased. Image titled Use Banana Peels Step 88 Eat them. They can be eaten raw or cooked; look for Asian or Indian recipes. Image titled Use Banana Peels Step 99 Use them to attract butterflies to your garden. Include small pieces of banana sitting along the peel. Image titled Use Banana Peels Step 1010 Wear peel over a wart until the wart drops off, yellow side on the wart. Change peel pieces regularly. Use duct tape to keep in place. Image titled Use Banana Peels Step 1111 Use the peel to remove a splinter. Tape it over the splinter; the enzymes will shift the splinter. Image titled Use Banana Peels Step 1212 Polish house plant leaves with the peel. Use the pith side. Image titled Use Banana Peels Step 1313 Use them to catch coddling moths. Add pieces to the trap to attract them. Image titled Use Banana Peels Step 1414 Place over chicken breast to keep tender during cooking. Image titled Use Banana Peels Step 1515 Compost them. They are good for compost material. Image titled Use Banana Peels Step 1616 Make vinegar from the peels. Image titled Use Banana Peels Step 1717 Get rid of acne using banana peels. Rub your acne with the white side. Leave it on your face and don't wash off the rubbed on pith. Image titled Use Banana Peels Intro18 Finished

Tumugon sa hibla na ito

Ang site na ito ay gumagamit ng mga cookies at iba pang mga teknolohiya sa pagsubaybay upang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mga indibidwal na computer, personalized na service settings, analytical at statistical na layunin, at pagpapasadya ng nilalaman at paghahatid ng ad. Maaaring naglalaman ang site na ito ng mga third-party cookies. Kung patuloy mong gagamitin ang site, ipinapalagay namin na tumutugma ito sa kasalukuyang mga setting, ngunit maaari mo itong baguhin anumang oras. Higit pang impormasyon dito: Patakaran sa Pagkapribado at Cookie