HEALTH TIPS PO LALO NA SA MAY BULUTONG TUBIG. HEALTH TIPS: BULUTONG...

HEALTH TIPS PO LALO NA SA MAY BULUTONG TUBIG.

HEALTH TIPS:

BULUTONG (CHICKEN POX): SANHI, SINTOMAS AT PAG-IWAS Ang bulutong o bulutong-tubig (Ingles: chicken pox; medikal: varicella zoster) ay isang karamdaman sa balat kung saan nagkakaroon ng mga butlig-butlig na maaaring mag-iwan ng peklat kapag umampat o matuyo na ang mga ito. PAANO NAHAHAWA NG BULUTONG? Ang bulutong ay sanhi ng Varicella zoster virus (VZV) at maaaring mahawa sa paglanghap ng hanging may taglay na virus (na maaaring mangyari kung malapit ka sa isang taong may bulutong) o kung mahawakan o makadikit ka sa taong may bulutong. Ang mga taong may bulutong ay nakakahawa dalawang araw bago umusbong ang mga butlig hanggang apat o limang araw makalipas. ANO ANG MGA SINTOMAS NG BULUTONG? Ang bulutong ay may tipikal na mga butlig na may mga ganitong katangian: parang may tubig sa loob (kaya nga ito’y tinatawag ring bulutong-tubig) naguumpisa sa ulo, tiyan, at dibdib at kumakalat palabas Makati, lalo na kung malapit nang maampat Ang mga butlig na ito ay maaampat at matutuyo, ngunit maaaring magpeklat, lalo na kung may edad (18 pataas) na ang nagkabulutong. Mas maaari ring magpeklat kung madalas kamutin ang mga butlig. Subalit bago magkaroon ng bulutong, may mga pangunahing sintomas muna gaya ng mga sumusunod: pananakit ng katawan pagsusuka at liyo sinat o lagnat pananakit ng lalamunan (sore throat) pananakit sa tainga panghihinga o pangangalos kawalan ng ganang kumain ANO ANG GAMOT SA BULUTONG? Sapagkat ang bulutong ay sanhi ng isang virus at kusang nawawala, hindi kailangan ng gamot sa mga karaniwang kaso ng bulutong. Ngunit mahalagang panatilihin ang kalinisan ng katawan habang may bulutong, upang hindi maimpeksyon ang mga butlig. Iwasan ding mainitan, mabanasan, o pawisan sapagkat maaaring lumala ang pangangati sa mga sitwasyong ito. Mahalaga ring umiwas sa mga sanggol o kahit sinong tao na hindi pa nagkakaroon ng bulutong, upang hindi makahawa nito. PAANO MAKAKAIWAS SA BULUTONG? Gaya ng tigdas-hangin at tigdas, ang bulutong ay maaari lamang makuha isang beses sa buhay ng isang tao. Ngunit, sa pamamagitan ng bakung (Varicella vaccine) ay maaaring tuluyang maiwasan ang pagkakaroon ng bulutong. Ito’y karaniwang unang ibinigay sa unang taon ng isang bata. May pangalwang turok na ibinibigay at edad 4-6 para makasigurado sa proteksyon ng bakuna. Kung hindi ito nagawa, kahit sinong bata o matanda edad 13 pataas ay maaaring mabigyang ng dalawang turok ng bakunang ito, sa pagitan ng apat hanggang walong linggo. Magpunta sa klinika o ospital at magpakonsulta sa inyong doktor upang makakuha ng bakuna laban sa bulutong, kung may miyembro ng inyong pamilya na hindi pa nabibigyan nito.

Narito ang mga remedyo para sa taong may Chicken Pox o bulutong tubig.

  1. *Uminom ng orange juice o carrot juice, tumutulong din ito para hindi madehydrate ang may sakit.
  2. *Iwasang kumain ng mga processed foods- kabilang dito ang mga junk foods.
  3. *Iwasang kumain ng mga pagkaing mahirap tunawin, tulad ng baboy(red meat) at piniritong pagkain.
  4. *Ang mga pasyenteng may mouth sores ay pinapayuhang kumain ng soft at bland foods at umiwas sa maaanghang at maaasim na pagkain.
  5. *Maiging kumain ng mga pagkaing mayaman sa Vit.A, C, at bioflavonoid, calcium at magnesium para makatulong ito sa paglakas ng immune system. Bukod dito ay ini-stimulate naman nito ng zinc. Samahan ang diet ng mga fresh fruit juices at calamansi juice upang bumaba ang temperatura ng may sakit.
  6. *Ang pagpapahinga ay tumutulong din upang palakasin ang immune system.

Home Remedies for Chickenpox

Chickenpox is a viral infection that causes an itchy rash and red spots or blisters all over the body. Other symptoms of chickenpox are fever, fatigue and loss of appetite. It is caused by the virus known as varicella-zoster and can spread easily. This problem is common amongst newborn babies, pregnant women and people having weak immune system.

Usually, one gets relief from chicken pox in about two weeks time. However you can try some natural remedies to alleviate some of the symptoms and to get relief from itching.

Here are top 10 home remedies for Chickenpox. 1 Baking Soda

You can use baking soda for treating chicken pox as it can control the itchiness and irritation. Simply put half tablespoon of baking soda in a glass of water. Use this solution to sponge the body of the affected person and allow the mixture to dry on the body. This will prevent the person from scratching the eruptions. This is one of the easiest home remedies for chickenpox. 2 Brown Vinegar

One of the most effective remedies for treating chicken pox is the use of brown vinegar. Take half cup of brown vinegar and add it to lukewarm bathwater. When this water is used to take a bath it gives relief from skin irritation. At the same time it will also help in healing the lesions and scars. 3 Marigold Flower

To get relief from itching skin due to chicken pox, marigold flowers can also be used. Take two tablespoon of marigold flowers and mix it with one teaspoon of hazel leaves. Now put this mixture in a cup of water and allow it to sit overnight. In the morning, take the mixture and grind it properly. Apply the paste on the rashes. Soon you will get relief from the itching sensation. 4 Green Peas

Green pea is another good ingredient that can use used for the treatment of chickenpox. Take a small bowl of green peas and add it to a bowl of water and boil it for a few minutes. Once the green peas are boiled, strain the water. Use this water to clean the affected body parts that has got rashes. This will give you relief from irritation and itching and will help in healing the wounds. 5 Sandalwood Oil

You can also use sandalwood oil to treat the various symptoms of chickenpox. Take pure sandalwood oil and apply it on the rashes caused due to chicken pox. Regular application of sandalwood oil will also prevent the scars from blemishing. Try to use this oil until the scars are healed properly. This is one of the useful home remedies for chickenpox. Apart from sandalwood oil you can also try vitamin E oil due to its natural healing powers. 6 Honey

Regular application of honey over the rashes is also a good home remedy for healing the rashes and treating chickenpox. Take good quality and pure honey and coat the affected area with it. Honey will give relief from itchiness and will help to heal the chicken pox within a few days. Repeat the process two to three times a day until the scars become invisible. 7 Oatmeal

Oatmeal can give relief from the itchiness caused due to chicken pox. You must use oatmeal to take a bath. For this take two cups of oatmeal and grind it into a fine powder. Now put this powdered oatmeal in two liters of water for ten to fifteen minutes. Next put this mixture into a cloth bag and tie it securely around the top. Now drop this bag in a tub of warm water and swirl around until the water becomes milky in color. Finally enjoy a bath in this water to get relief from the itchiness. 8 Herbal Tea

You can also try mild and sedative herbal tea for the treatment of chicken pox. To make this herbal tea, you will need herbs such as chamomile, holy basil, marigold and lemon balm. You can take one tablespoon of any of these herbs and put them in a cup of boiling water. Steep for a few minute and then strain it. Finally add little cinnamon, honey and lemon to this tea and sip it slowly. You can drink this herbal tea several times a day to get benefit from the healing properties of these herbs. 9 Carrot and Coriander

A soup made of carrots and coriander is highly beneficial in the treatment of chicken pox. To make the soup you will need 100 grams of carrots and 60 grams of fresh coriander leaves. Cut them into small pieces and then boil them in water for a few minutes. Strain the solution, cool it down and then drink the soup once a day for about a month. You can eat the boiled carrots and coriander leaves to get some strength. 10 Ginger

To stop the itching caused due to chicken pox, you can also try ginger. Take ginger powder and add it into your warm bath water. You can take as many baths as you want. This will help to stop the itching and at the same till will fasten up the healing process. You can also use ginger to make a healthy drink. Take small chunks of ginger and then boil them in water for a few minutes. Later on strain the solution and drink it.

To conclude, chickenpox is a mild illness that gets better with time. But if one becomes more seriously ill with chickenpox, it is important to see a doctor immediately.

Tumugon sa hibla na ito

Ang site na ito ay gumagamit ng mga cookies at iba pang mga teknolohiya sa pagsubaybay upang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mga indibidwal na computer, personalized na service settings, analytical at statistical na layunin, at pagpapasadya ng nilalaman at paghahatid ng ad. Maaaring naglalaman ang site na ito ng mga third-party cookies. Kung patuloy mong gagamitin ang site, ipinapalagay namin na tumutugma ito sa kasalukuyang mga setting, ngunit maaari mo itong baguhin anumang oras. Higit pang impormasyon dito: Patakaran sa Pagkapribado at Cookie