ENGKANTADIA A Fantasy Novel By: Dj Mang Kulas Kabanata 30

ENGKANTADIA

A Fantasy Novel By: Dj Mang Kulas

Kabanata 30

KARAMIHAN sa mga engkantong itim na nakasakay sa mga dambuhalang alakdan ay nakapokus sa pag-atake kay Avaloon. Isang malaking karangalan para sa mga ito ang makalaban ang isang makapangyarihang enkantadong prinsipe kaya kahit magbuwis ng buhay ay hindi alintana ng mga ito.

Sa di-kalayuan naman ay tuwang-tuwang pinapanood ni Acisar si Prinsipe Avaloon. Mataman nitong pinagmamasdan ang bawat istilo ng pakikipaglaban ng batang prinsipe. Kitang-kita nito kung paano tapusin ni Avaloon ang mga nakakalabang engkanto at dambuhalang alakdan.

'Sige, bata. Makipaglaban ka pa nang todo para malaman namin lahat ang angkin mong kakayahan at abilidad sa pakikipagdigma!" wika nito habang nasa tabi ng kanyang mga alagad.

Iyon talaga ang plano nito at ni Lakdani— ang subukin ang natatanging kakayahan at gilas sa pakikipaglaban ni Prinsipe Avaloon. Balitang-balita kasi sa mundo ng mga Engkantadia ang mga dragong namamahay sa katawan ng bata. At nais nilang masaksihan iyon nang personal.

SAMANTALA ay tuloy pa rin ang pakikipagtunggali ng anim na mandirigma kasama si Prinsipe Avaloon.

'Prinsipe Avaloon, kaya na namin dito! Mas mabuti pang harapin mo na ang halimaw na si Acisar. Kaya na naming talunin si Lakdani at ang mga kampon nito hindi na nalalayo ang kanilang kakayahan sa aming taglay na kapangyarihan, ' wika ni Thunder kay Prinsipe Avaloon.

'Tama si Thunder, prinsipe! Mas makabubuting harapin mo na si Acisar. Alam na namin ang kanyang kakayahan at kapangyarihan at tanging ikaw lang ang makatatapat sa kanyang kapangyarihan,' susog naman ni Imadis.

'Sige, kung 'yan ang gusto ninyo," Pagsang-ayon ni Avaloon. "Mag-iingat kayong anim sa mga alakdan na 'yan. Pag-ingatan ninyong 'wag kayong matusok ng kanilang buntot dahil naroroon ang makamandag nilang lason."

Binalingan niya si Acisar at handa na sana niya itong sugurin nang mapansing tila ayaw siya paalisin ng mga dambuhalang alakdan.

'Ayaw 'nyo akong tantanan, ha? Puwes, makikita ninyo ang bangis ko! Yaaahhhhh...!" Hiyaw niya nang sugurin ang mga ito.

Mabilis siyang lumipad paitaas habang nagtipun-tipon naman ang mga alakdang sumusugod sa kanya. Mabilis niyang pinagsalikop ang mga palad. Nagkaroon ng mumunti at kumikislap na malakas at purong enerhiya ng liwanag sa kanyang kamay hanggang sa lumaki nang lumaki ang liwanag na nagmumula roon at tila naghugis-bola ang anyo.

'Tanggapin ninyong mga hangal ang aking kapangyarihang 'Spirit wave!'" Sigaw niya nang pakawalan ang bolang liwanag.

Mabilis iyong bumulusok patungo sa kinaroroonan ng mga alakdan. Nagkaroon ng isang malakas na pagsabog sa lupa at nayanig ang buong kapaligiran. Namatay halos lahat ng mga alakdan na tinamaan ng spirit wave.

Nagulat naman sina Acisar at grupo nito sa ipinamalas niyang kapangyarihan. Hindi inaasahan ng mga ito na may ganoon siyang kapangyarihan.

Maging si Lakdani ay gulat na gulat nang makitang namatay ang mga tauhan nito dahil sa naganap na pagsabog. Nakita naman ni Avaloon ang galit sa mga mata ni Acisar nang madali niyang nagapi ang mga alagad nito.

Nang makita niyang wala nang sumusugod na kalaban ay kaagad niyang sinugod si Acisar gamit ang kanyang makapangyarihang espadang Excalibur. Nasa loob pa nito ang kapangyarihan at Dragong si Regz.

Ngunit bago pa man siya nakalapit kay Acisar ay inatake na siya ng limang kasama nito na bihasa din sa paggamit ng espada. Hirap na hirap sa pagsalag at pag-atake ang limang kalaban. Ginamit niya ang kanyang bilis at liksi upang makalamang sa mga ito.

'Mag-isa lang siya, bakit hindi ninyo matalu-talo ang batang iyan! Inutil talaga kayong lima!' Angil ni Acisar sa limang katunggali niya.

Tila nainsulto naman sa sinabi ni Acisar ang limang tauhan kaya umatake ang mga ito nang walang humpay. Nawalan tuloy ng diskarte ang lima sa pakikipaglaban.

Iyon naman ang hinihintay na pagkakataon ni Avaloon. Bawat salag niya sa atake ng lima ay tinutumbasan niya unday ng kanyang espada na hindi namamalayan ng mga ito dahil na rin sa bilis niya.

Nagulat pa ang lima nang bahagya siyang lumayo sa mga ito habang nakangiti. Litong nagkatinginan ang lima. Pagkuwa'y saka pa lamang naramdaman ng mga ito ang kakaibang sakit na gumuhit sa kani-kanilang katawan. Nanlaki ang mga mata ng mga ito nang matagpuang putol-putol na pala ang kanilang katawan.

'Aaaaaahhhh...!' Halos panabayang sigaw ng lima nang mahati sa tatlo ang kanilang mga katawan bunga ng matalas na espadang Excalibur ni Avaloon. Animo'y mga dahong tuyot na naglaglagan ang mga ito sa lupa.

'Ngayon, tayong dalawa naman ang magtutuos, Acisar!' Wika niya habang pumuporma sa kanyang pakikipaglaban.

"Akala mo ba'y makakaya mo ako, batang hangal? Hindi mo kaya ang aking kapangyarihan!" Pumikit si Acisar at nag-concentrate nang husto. Nagkaroon ng kakaibang liwanag ang aura nito. Namangha siya nang unti-unting lumaki ang katawan nito tulad ng sa higante.

Hindi niya inaasahan ang susunod nitong gagawin. Umihip ito bigla nang malakas na hangin na may kasamang buhangin. Napahiyaw siya nang tamaan siya ng hangin mula sa mga kamay nito. Tumilapon siya at bumagsak sa lupa.

"Hangin pa lang ang pinakawalan niya, pero tumilapon na ang katawan ko," Pabulong niyang wika sa sarili. Nagulat siya sa kapangyarihang ipinamalas ni Acisar sa kanya.

Ano ang natatanging kapangyarihan ni Acisar? Kayanin kaya ito ng kanilang prinsipe.May lalabas pa kayang dragon sa katawan nito?

Ibang klase na namang kapangyarihan ang ipinamalas sa kanya ni Acisar. Hangin pa lamang iyon, ngunit napatilamsik na agad siya niyon. Hindi agad siya makabangon dahil nanakit ang kanyang katawan sa pagkakabagsak sa lupa.

Mula sa pagkasubsob ay dahan-dahan siyang tumihaya at tiningnan ang kanyang dibdib na tinamaan ng hanging nagmula kay Acisar. Nakita niyang nagkapasa iyon.

"Ano bata, hihilata ka na lang ba diyan? Hindi mo ba ako kayang bigyan ng isang magandang laban? Hindi pa kasi ako nag-iinit kaya gusto kong magpapawis!' naghahamong wika ni Acisar habang papalapit sa kanya.

Kaagad namang tumayo Avaloon. Kuyom ang mga kamao na tiningnan niya nang masama si Acisar. Kaagad niyang sinugod ang kalabang engkanto.

Ginamit niya ang kanyang bilis at liksi laban kay Acisar. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong makaporma pa sa kanya. Bawat bitaw ng kanyang kamao at binti ay malalakas na suntok at sipa ang tumatama sa katawan nito. Humihingal siyang tumigil dahil sa pagod.

Waring hindi naman ininda ni Acisar ang mga atake niya. Nagpagpag pa nga ito ng mga dumi sa katawan na tila inaasar siya. Waring ipinamumukhang mahinang klase siyang mandirigma.

"'Yan ba ang lakas at kapangyarihan mo na balitang nakapuksa kay Heneral Calib? Para sa akin, isa kang mahinang mandirigma, batang prinsipe! Ipapakita ko sa 'yo ang tunay na lakas at kapangyarihan ko! 'Wag kang pipikit bata, para masaksihan mo ito nang buong-buo!' Nakangising pang-uuyam nito sa kanya.

Nagsagawa ng matinding konsentrasyon si Acisar gamit ang lakas ng isipan nito. Muli ay nagkaroon ng matinding liwanag ang katawan nito. Umihip ang isang napakalakas na hangin na nagmumula sa katawan nito.

Lahat ng buhanging nasa kapaligiran ay nahihigop at napupunta sa katawan nito. Iyon naman ang pagkakataong hinihintay ni Avaloon. Sumugod siya habang abala si Acisar sa pagpapalit-anyo. Pero hindi niyang makuhang makalapit dahil sa buhanging nakapaligid dito na nagsisilbi nitong kalasag.

Bagaman bahagyang nagulat sa kapangyarihang ipinamalas ng kaharap ay hindi pa rin naman siya nagpatinag. Madami na siyang pinagdaanang laban. At sa bawat laban niya sa mga kampon ng kasamaan ay nagtatagumpay naman siya.

'Umpisahan na natin ang laban, batang prinsipe. Para maipakita ko sa 'yo ang aking bagong kaanyuan! Yyaaaaahhhh...!' Sigaw ni Acisar na kaagad na sumugod sa kanya.

Nasorpresa naman si Avaloon sa pag-atake nito. Simbilis ng hangin si Acisar at isang malakas na suntok sa dibdib ang tinanggap niya rito. Tumilapon siya papalayo.

Hindi pa siya nakakabuwelo sa suntok ay isa na namang malakas na suntok sa panga ang tinanggap niya rito.

“AAAA!” Sigaw ng prinsipe ng tamaan ng kamao ni acisar. Ang lakas ng sigaw niya nang tumilapon siya paitaas dahil sa lakas ng bira sa kanya.

Isa pang malakas na sipa sa sikmura ang kanyang natikman habang nasa ere. Kaagad siyang bumulusok paibaba. Sa lakas ng puwersa ay bumaon ang katawan niya sa buhangin.

Hindi siya makakilos nang mula sa ere ay bumaba si Acisar sa kanyang kinarooonan. Nanghihina siya sa pagkakataong iyon.

'Batang prinsipe, lakas pa lang ng aking kamao ang natitikman mo. Paano pa kung magpawala ako ng matinding kapangyarihan? Nakakaawa ka! Isa kang batang uhugin na walang binatbat. Ako ang tuluyang tatapos sa 'yo!" Humahalakhak na wika ni Acisar nang muling pumailanlang paitaas at bumuo ng isang matinding bolang liwanag.

'Ngayon bata, tanggapin mo ang regalo ko...ang kapangyarihan ko ang siyang kikitil sa buhay mo!!!" Hiyaw nito nang pakawalan ang bolang liwanag.

ITUTULOY

Tumugon sa hibla na ito

Ang site na ito ay gumagamit ng mga cookies at iba pang mga teknolohiya sa pagsubaybay upang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mga indibidwal na computer, personalized na service settings, analytical at statistical na layunin, at pagpapasadya ng nilalaman at paghahatid ng ad. Maaaring naglalaman ang site na ito ng mga third-party cookies. Kung patuloy mong gagamitin ang site, ipinapalagay namin na tumutugma ito sa kasalukuyang mga setting, ngunit maaari mo itong baguhin anumang oras. Higit pang impormasyon dito: Patakaran sa Pagkapribado at Cookie