Anong sinasabi diyan sa iba? Na Ang 7th Day Adventist Maliligtas...

Anong sinasabi diyan sa iba? Na Ang 7th Day Adventist Maliligtas ba sa Pagdating ng Panginoo Dios. Ito ang sagot ko; Ahm huwag kayong mag-alala Kong hindi maliligtas ang mga Adventist,maslalo hindi maliligtas ang nandiyan sa maling Pagsisimba at Paglilingkod nila sa Dios.kong hindi maliligtas ang Advetist. Hindi naman lahat,iyong lang hindi iniiwanan nila ang katutuhan ang maliligtas.at ano naman ang katutuhanan? Iyong katutuhanan na ang totoong Dios ay nandiyan sa katawan ni Cristo,inshort si Cristo ang Toong Panginoon sa lahat ng mga Tao,sabi ng Dios walang ibang Lord sa lahat ng mga Tao kondi siyA lamang. Means only,Kaya sinasabi ni Jesus,",THE FATHER AND I ARE ONE," At ano ba ang katutuhanan? Iyong lahat ng utos ng Dios ay hindi para lamang example.sa mga Judio or else pa nga nakasulat sa Biblia kundi para din sa Bagong Panahon... Kong para lamang sa kanila ang mga utos ng Dios sa unang Panahon. Ehh sino tayo sa bagong Panahon para sa Dios? Hindi tayo Tao? Mga hayop tayo? Dahil ang mga hayop ay walang utos sila na sinusunod na utos sa Dios.sila lang ba ang halaga sa Dios,sila lang ba ang binibigyan ng halaga para sa Dios ang mga taong unang panahon?Sabi diyan ng Verse,sa kanila ang totoong pagsisimba nila sa Dios,sila ang binibigyan ng the,", Law of God,"...so,kong sa kanila lamang ang kautusan sa Dios,eeh sino tayo para sa Dios? Walang halaga para sa kanya?same ba tayo sa mga Hayop?...hahay naku iyong mahilig na lumabag sa mga utos ng Dios mga fake talaga ang kanilang paglilingkod at pagsasamba sa Dios.kong sa kanila lamang ang utos ng Dios sa unang panahon Eeh mga hayop pala tayo sa bagong Panahon.ang unang panahon ay sila ang totoong mga Tao at para sila sa Dios.dahil para sa kanila lamang ang utos sa Dios? Si Cristo ang Bagong Panahon, So,ang mga Taong bagong Panahon,dalawang utos nalang daw ang susundin.so the meaning ayaw nila sumunod sa ibang utos ng Dios? Hindi ba nila alam kong ano ang dahilan kong bakit si Cristo isinilang sa mundo ng mga Tao,isinilang siya sa Espirito Santo upang Lord siya sa lahat ng mga Tao buhay man sila o patay,at nagpapako siya sa krus upang makilala siya na tunay siya na Lord,at nagpapako siya sa Krus dinadala niya ang mga kasalanan,ano ba ang mga kasalanan? Ang kasalanan iyong ayaw sumusunod sa utos ng Dios,at binabaliktad nila,dahil dinala ni Cristo ang mga kasalanan duon sa Krus ay wala na daw utos,o kaya binago ang iba,anong wala ng mga utos sa Dios at binago? Na ang dahilan kong bakit nagpapako si Cristo sa krus,"UPANG HINDI NA MAGPAKASALA," so,saan ang wala ng utos ng Dios? Or kaya binago? Hala? Mga fake na Pagsisimba at Paglilingkod sa Dios nila.....at balik tayo sa Dalawang utos ng Dios.sa dalawang utos ni Cristo,anong akala nila ay hindi na iyan na kasama ang lahat ng utos sa Dios? Mamahalin mo ang Dios sa buong buhay mo at sa kaluluwa at sa buong lakas mo. Anong ibigsasabihin na iyan,paano ipapakita sa Tao na iyan? Sa salita ba lamang?kong example, nag-uutos ka sa mga anak mo,gagawin ba lang iyan nila sa salita lamang? Ipapakita nila iyon sa salita at sa gawa,kong mag-uutos ang parent's sa anak,na Anak mag-igib ka ng tubig,yes! Mama and Papa,hindi iyon lalapit ang tubig sa iyo kong hindi ka pumunta sa tubig at magdadala ng one gallon upang dadalhin sa iyong bahay,so,ganyan din tayo sa Dios,sa tuwing Sabbath of the Lord,pumunta tayo sa Simbahan,upang duon tayo Sumamba sa Dios at paglilingkod sa kanya,sa sinsabi ng Dios iyong nagagalit siya,Hindi kayo makasama sa Kapahingaan ko,na ngayon araw,kong makarinig kayo sa salita ng Dios huwag patitigasin ang mga puso niyo.paano natin maririnig ang salita sa Dios kong wala tayo sa Simban? Duon aawitan natin siya at magdadasal sa kanya at purihin siya sa buong araw ng especially day Sabbath of the Lord,ang Sabbath of the Lord ay especially Holiday sa Dios na tali sa katawhan niya.lahat naman na day ay Sabbath,ngunit iba ang Holy Day para sa Dios tali sa kanyang katawhan,kong sa Sunday pa ang especially Holiday ng Dios,hindi na sana dinagdagan ng Dios na ibang araw na si Saturday? At sa unang Araw ay nag-umpisa pa ang Dios sa kanyang ginagawa,hanggang sa ika anim na day ay natatapos na ang Dios sa kanyang ginagawa,at dinagdagan niya ng isang araw para sa tali sa kanyang katawhan,at si Sunday he is the first day of the week,paano naging especially Holy day sa Dios iyan? Kong sa Sunday pa ang especially holiday ni Lord,hindi na sana dinagdagan pa ng Dios na ibang araw na si Saturday,ang gawa ng Dios sa langit ay hindi daw siya magkamali,magkamali ba ang Dios? Hindi siya magkamali dahil ay makapangyarihan siya,alam sa Dios kong ano ang hangganan sa kanyang ginagawa,hindi katulad sa taong normal ay hindi niya alam ni kahit sa takbo ng life niya.so,hindi magkamali ang Dios,kong mag-uutos siya,hindi na iyon babaguhin sa Dios,dahil hindi siya magkamali,Super powerful siya,alam ng Dios ang Hangganan..

Kong kayo,ay mahilig lumaban sa utos ng Dios,huwag na kayong mag Bible study...dahil kong magkamali kayo, ang lahat ng galit sa Dios sa iyo idadadag ang kasalanan ng sumunod sa inyo.at ang sumunod din,makasama din sa galit sa Dios sa pagdating niya balang araw....dahil sunodsunoran sila sa mali.hindi nila iniisip na ganito,Tama ba o Mali.ang ibang verse mga kaibigan malilito ka kong hindi mo iyon iisipin ng maiigi,lalo na kong pick-up pick-up lamang sila,hindi sila bumasa sa ibang verse.ang binabasa hindi nila binibigyan ng halaga ang ibang verse,ehh ano iyon? Sa gusto lang ba nila,gusto sila ng free lahat kong ano ang gusto nila,na hindi gusto sa Dios.ang gusto sa Dios lahat na utos niya ay susundin sa Tao,kong mahal niya ang Dios.same sa story ni Adan at ka Eva.sa isa lamang na utos sa Dios,hinahatulan sila sa Dios...so,the meaning,ayaw gusto sa Dios na lumaban ang Tao sa kanya,katulad din sa ginagawa ni Satanas. Ang lahat na meaning ay Ayaw ng Dios na mayron pang ibang Dios na higit pa sa kanya.dahil siya ang owner sa lahat,kong wala ang Dios,the Whole world are empty. At mabait ang Dios,Dios puno sa pag-ibig hindi siya bad,kaya sinasabi niya na Walang marumi na makapasok sa Gingharian niya.kong puno sa Pag-ibig ang Tao,hindi siya Bad,ang pag-obey lahat sa utos ng Dios iyon ang puno sa pag-big...ang Bad hindi pwdi magkhalo sa mabait....kayat gumawa ng Utos ang Dios,upang makilala niya kong sino ang Bad at ang Mabait...ang Mabait ay para sa Kingdoms niya.ang Bad ay para sa The lake of fire,the lake of fire is this second death sa Tao...

https://www.facebook.com/profile.phpid=100007157145018&amp=;tn=%2CdCH-R-R&eid=ARDKwKDgTA5dZAbKQ9pWG6fv2ifgMBAXdwp6WtT2SU6AWunrQEDwISayNNk3JEtcFmDpNbZJauxjoLx4&hc_ref=ARQ9DVag2Iq8-Z6tN4_OJIc0EJvjMJXiDjmZ-3rXbTQqcsVN1ffaMmBd4LWQvSVsiio&fref=nf&hc_location=group

Tumugon sa hibla na ito

Ang site na ito ay gumagamit ng mga cookies at iba pang mga teknolohiya sa pagsubaybay upang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mga indibidwal na computer, personalized na service settings, analytical at statistical na layunin, at pagpapasadya ng nilalaman at paghahatid ng ad. Maaaring naglalaman ang site na ito ng mga third-party cookies. Kung patuloy mong gagamitin ang site, ipinapalagay namin na tumutugma ito sa kasalukuyang mga setting, ngunit maaari mo itong baguhin anumang oras. Higit pang impormasyon dito: Patakaran sa Pagkapribado at Cookie